29 October 2014

PERTANDINGAN BILIK DARJAH LESTARI

Dalam usaha kempen melestarikan bumi kita, SMK Telok Kerang telah mengambil inisiatif menganjurkan pertandingan bilik darjah lestari. Pertandingan ini dikategorikan mengikut kelas. Berikut adalah pemenang pertandingan tersebut:

Kategori Tingkatan 1 :  Tingkatan 1 Segar
Kategori Tingkatan 2 :  Tingkatan 2 Segar
Kategori Tingkatan 3 :  Tingkatan 3 Maju
Kategori Tingkatan 4 :  Tingkatan 4 Kemanusiaan
Kategori Tingkatan 5 :  Tingkatan 5 Sains/Akaun

Tahniah diucapkan kepada kelas yang berjaya.

Tingkatan 1 Segar

Tingkatan 2 Segar

Tingkatan 3 Maju

Tingkatan 4 Kemanusiaan

Tingkatan 5 Sains/Akaun

SMKTK MENJUARAI PERTANDINGAN REKACIPTA MINGGU ALAM SEKITAR 2014 PERINGKAT NEGERI JOHOR

Tahniah!!! Kami mengucapkan tahniah dan syabas kepada kumpulan pelajar-pelajar yang berjaya menjurai Pertandingan Rekacipta  Minggu Alam Sekitar 2014 Peringkat Negeri Johor. Pertandinan itu diadakan di SMK Seri Aman, Kota Tinggi pada 19 Oktober 2014. Kumpulan pereka cipta yang  dibimbing oleh Cikgu Hirmannazif sebelum itu menjadi juara di peringkat daerah Pontian.
MAJLIS MOHON RESTU SPM 2014

Pagi tadi bertempat di Dataran Nilam telah dilangsungkan majlis mohon restu untuk calon-calon peperiksaan SPM 2014. Seramai 130 calon sekolah ini akan menduduki peperiksaan tersebut. Majlis didahului dengan ucapan daripada penyelaras tingkatan 5 iaitu Cikgu Hamisah bt Mohd, Amin dan diikuti oleh ucapan terima kasih oleh wakil pelajar-pelajar tingkatan 5. Seterusnya Puan Pengetua dalam ucapannya berharap calon-calon SPM sekolah ini memperoleh kejayaan. Selepas itu majlis diteruskan dengan pelajar-pelajar dan guru-guru saling bermaafan sambil memohon restu diiringi bacaan selawat beramai-ramai. Semoga calon-calon peperiksaan sekolah kita memperoleh kejayaan yang cemerlang nanti. In sya Allah.
26 October 2014

MAJLIS GRADUASI PELAJAR TINGKATAN 5 2014

Pagi tadi bertempat di Dewan A telah sempurna majlis graduasi pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun 2014. Majlis itu telah disempurnakan oleh YB Tuan Haji Suhaimi b Salleh, Ahli Dewan Undangan Negeri Kukup. Majlis yang bermula pada pukul 9.00 pagi berjalan dalam suasana hening dan gemilang di mana para graduan duduk penuh sopan menghayati majlis. Selain sijil untuk setiap grauan, YB Suhaimi b Salleh juga menyampaikan anugerah-anugerah kepada graduan yang cemerlang dalam akademik, sukan, persatuan dan kelab dan tokoh pelajar. Guru-guru juga menerima anugerah atas kejayaan memberi sumbangan kepada sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya majlis ini, pelajar-pelajar tingkatan 5 itu bertambah bersemangat untuk menduduki peperiksaan SPM yang akan bermula pada 3 Oktober nanti. 

21 October 2014

MAKSUD, TUJUAN DAN KEPENTINGAN UJIAN PENILAIAN PENGESANAN, PENILAIAN DIAGNOSTIK, PENILAIAN PERKEMBANGAN, PENILAIAN PENCAPAIAN DAN PENILAIAN PSIKOLOGI

DEFINISI PENILAIAN

Penilaian membawa definisi tersendiri mengikut pandangan masing-masing. Menurut Jamila K.A Mohamed mendefinisikan penilaian sebagai menilai murid daripada segi perkembangan intelektual, emosi, bahasa, kognitif bagi mengetahui kelemahan dan kekuatan. Manakala menurut Atan Long, penilaian ialah memberikan respons tentang proses pengajaran dan pembelajaran samaada telah mancapai objektif atau tidak. D.Stuflebeam,dalam bukunya Educational Evaluation and Decision membuat takrifan bahawa penilaian adalah satu proses menentukan, mendapatkan dan memberi makluamt yang berguna untuk  membuat pertimbangan mengenai tindakan yang akan diambil selanjutnya. 

Kesimpulannya, Penilaian adalah satu kaedah dalam mendapatkan maklumat untuk membuat perancangan yang lebih berkesan.  Penilaian ini juga dilakukakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan pelajar. 

PENILAIAN PENGESANAN 

DEFINISI 
Penilaian pengesanan didefinisikan sebagai satu penilaian secara informal yang dijalankan oleh ibubapa, guru, pengasuh melalui cara pemerhatian atau senarai semak ke atas kanak-kanak di bawah umur 7 tahun. Dalam menjalankan penilaian pengesanan ini tiada latihan khas yang dijalankan ke atas kanak–kanak. Maklumat hasil dari penilaian ini juga bertujuan membantu ibubapa menjalankan penilaian ke atas kanak–kanak seterusnya bagi merancang aktiviti yang boleh digunakan untuk merancang aktiviti yang boleh meningkatkan keupayaan kanak–kanak tersebut. 

Menurut Jamila K.A Mohamed (2005) mendefinisikan penilaian pengesanan adalah satu proses yang kompleks yang melibatkan banyak cara bagi mengumpul maklumat berkaitan murid supaya dapat mengenalpasti masalah atau ketidakupayaan  sebenar yang menyebabkan murid tidak dapat mencapai objektif pembelajaran. 

TUJUAN PENILAIAN PENGESANAN 
Tujuan penilaian pengesanan dilakukan adalah untuk mengumpul maklumat bagi proses penyimpanan rekod. Hasil kajian penilaian pengesanan yang dilakukan akan digunakan untuk tujuan rujukan dalam merancang aktiviti atau pengajaran yang sesuai kepada kanak–kanak tersebut.  Selain itu hasil penilaian ini juga boleh diserahkan kepada pihak berkaitan dalam usaha meningkatkan keupayaan kanak–kanak tersebut. 

Selain itu, penilaian pengesanan ini juga dapat membantu pengesanan di peringkat yang lebih awal. Tahap ketidakupayaan kanak–kanak akan disedari lebih awal oleh ibubapa dan guru.  Ini secara tidak langsung dapat membantu dalam proses melakukan  tindakan atau rawatan yang sesuai mengikut kebolehan kanak- kanak tersebut. Contohnya bayi normal mengesan bunyi dan bertindakbalas menoleh ke arah bunyi, bagi  bayi yang menghadapi masalah pendengaran bayi ini tidak akan memberi ransangan terhadap bunyi,pengesanan awal ini membantu bagi mendapatkan rawatan awal. 

Penilaian pengesanan yang dilakukan boleh mengenalpasti kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh kanak-kanak. Setiap kanak-kanak terdiri daripada pelbagai kecenderungan atau kelebihan yang dimiliki. Sebagai guru dan ibu bapa kita tidak sepatutnya memaksa kanak-kanak untuk maju di dalam pelajaran. Pengajaran yang dilakukan oleh guru hendaklah fleksibel. Contoh, jika seseorang kanak-kanak mempunyai kelebihan dalam bidang seni, ibu bapa dan guru hendaklah meningkatkan kelebihan itu dengan menghantar kanak-kanak tersebut ke kelas seni. 

KEGUNAAN PENILAIAN PENGESANAN 
Melalui penilaian pengesanan ini,ibubapa dan guru dapat mengetahui kebolehan dan kekurangan kanak-kanak. Perancangan yang lebih boleh dirancang bagi meningkatkan lagi kebolehan dan kreativiti yang ada pada kanak-kanak tersebut. Di samping itu, penilaian ini akan dapat mengurangkan kekurangan yang ada pada kanak-kanak tersebut. Contohnya kanak-kanak cenderung menonjol bakat dalam berinteraksi, ini secara tidak langsung dapat mengurangkan rasa rendah diri untuk bergaul dengan orang lain. 

Selain itu, penilaian pengesanan ini juga digunakan untuk membantu guru,ibubapa supaya dapat menilai dan mengesan peringkat perkembangan kanak-kanak sama seperti kanak-kanak normal yang lain.  Kemahiran yang sedia ada pada kanak-kanak harus digilap dan ditonjolkan supaya ketidakupayaan dapat diatasi segera. Dengan ini kanak-kanak tersebut tidak akn terus mengalami perkembangan yang terbantut. 

Hasil  penilaian ini juga boleh digunakan untuk diberikan kepada yang berkaitan untuk membantu bagi mengenali dan mengesan tahap perkembangan kanak– kanak secara lebih terperinci dan betul.  Hasil penilaian ini juga boleh disimpan untuk tujuan rujukan pada masa akan datang. Dengan ini perkembangan kanak-kanak akan terus dinilai dari masa ke semasa dan ketidakupayaan dapat diatasi dengan segera. 

Kesimpulannya, penilaian pengesanan dilakukan bagi mengenalpasti ketidakupayaan kanak-kanak pada peringkat awal. 

PENILAIAN DIAGNOSTIK 

DEFINISI 
Penilaian diagnostik ialah satu proses penilaian terhadap kanak-kanak untuk melabel tahap ketidakupayaan kanak-kanak.Penilaian ini biasanya dilakukan oleh psikiatris, guru. Proses ini juga dikenal sebagai proses melabel.  Proses melabel ini penting kerana ini akan menentukan masa depan kanak-kanak tersebut.  Disebabkan proses melabel ini penting penglibatan ramai pakar diperlukan untuk mendapat keputusan diagnosis yang lebih tepat. 

Kementerian Pelajaran Malaysia mendefinisikan penilaian diagnostik sebagai penilaian secara formatif bagi mendapatkan data yang menunjukkan ketidakupayaan murid yang akan menyulitkan proses pengajaran dan pembelajaran. 

Kesimpulannya, penilaian diagnostik ini adalah penilaian yang dilakukan kepada kanak-kanak mengikut tahap ketidakupayaan mereka.  Dengan ini langkah dan rawatan tertentu boleh diambil dengan lebih berkesan. 

TUJUAN PENILAIAN DIAGNOSTIK 
Penilaian diagnostik ini bertujuan untuk membuat penilaian awal tentang ketidakupayaan kanak-kanak. Penilaian awal diperlukan oleh kanak-kanak bekeperluan khas terhadap keupayaan mereka samaada secara formal iaitu melalui pemerhatian dan analisis. Penilaian ini membantu guru menentukan samaada kanak-kanak tersebut memerlukan perhatian yang lebih atau tidak.  Guru-guru juga dapat maningkatkaan tumpuan dan keupayaan pelajar yang memerlukan bantuan. 

Selain itu, penilaian ini juga bertujuan mengumpul maklumat untuk tujuan penempatan kanak-kanak mengikut kebolehan mereka. Bagi kanak-kanak yang mempunyai ketidakupayaan yang terbatas dan berbeza kemampuan dengan kanak-kanak lain perlu diasingkan mengikut keperluan pembelajaran.  Penilaian ini juga bertujuan membantu guru menyediakan atau menyelaras sistem pengajaran mengikut ketidakupayaan kanak-kanak. 

Penilaian diagnostik juga bertujuan memberikan maklumat kepada ibu bapa, guru dan pakar kanak-kanak. Hasil penilaian yang dibuat boleh digunakan sebagai bahan rujukan. Selain itu ibubapa juga boleh didedahkan dengan masalah sebenar anak-anak mereka dan kaedah atau pendekatan yang sesuai ditekankan oleh ibubapa sebagai langkah mengurangkan masalah kanak-kanak.  Penilaian ini juga membantu pakar memantau keadaan kanak-kanak dari masa ke semasa. 

KEGUNAAN PENILAIAN DIAGNOSTIK 
Penilaian diagnostik penting bagi menentukan jenis ketidakupayaan kanak-kanak. Dengan adanya penilaian ini guru-guru dan ibubapa dapat menngenalpasti tahap perkembangan kanak-kanak. Oleh itu guru dan ibubapa dapat menyediakan program intervensi yang sesuai mengikut kemampuan kanak-kanak supaya mereka mendapat kehidupan yang selesa disamping pendidikan yang sesuai dengan tahap kemampuan kanak-kanak. 

Selain itu, penilaian diagnostik juga penting kepada guru-guru untuk merancang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian mengikut tahap murid.  Apabila kanak-kanak ini telah didiagnosis, guru akan mengetahui tahap kanak-kanak dan membolehkan guru menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan.  Contohnya kanak-kanak yang lemah ditekankan dengan pengajaran secara visual manakala kanak-kanak normal lebih kepada pengajaran yang lebih kompleks dan abstrak. 

Penilaian ini juga penting bagi memberi maklumat yang lebih jelas tentang ketidakupayaan kanak-kanak.  Hal ini kerana pada tahap ini kanak-kanak akan dilabel mengikut ketidakupayaan mereka.  Dengan ini ibubapa akan mempunyai pengetahuan yang lebih tentang ketidakupayaan anak mereka.  Ibubapa juga boleh mengambil tindakan sewajarnya iaitu mencari pakar-pakar yang sesuai bagi melatih dan merawat anak-anak mereka. 

Kesimpulannya, penilaian diagnostik ini diperlukan bagi proses melabel kanak-kanak.Dengan adanya label ini akan dapat membantu proses rawatan.

PENILAIAN PERKEMBANGAN 

DEFINISI 
Penilaian pekembangan ialah perubahan secara kualitatif yang belaku ke atas individu sejak dilahirkan  lagi. Walaubagaimanapun perubahan yang berlaku adalah tidak sama antara individu dan individu lain kerana perkembangan ini dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Baka di sini membawa maksud menentukan potensi seseorang dari segi mental, fizikal, sosial, emosi dan persekitaran pula membantu seseorang itu mencapai tahap maksimumnya. 

Menurut crow dan crow pula,perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral, dan social. Contohnya semasa di tingkatan 4, ani tidak dapat menyelesaikan masalah persamaan matematik.tetapi dia mula dapat menyelesaikannya setelah berada di tingkatan 5.  Dengan ini jelaslah ani telah mengalami perkembangan. 

Menurut Karl E Garrison, perkembangan adalah dihasilkan daripada tindakan yang saling berkait di antara perkembangan jasmani dan pembelajaran.  Secara ringkasnya beliau berpendapat perkembangan ditakrifkan sebagai pengaliran yang saling berkait di antara perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menuju kearah tertentu dan dijangkakan. 

Menurut Rozumah Baharuddin (1984) Perkembangan ialah perubahan yang yang berlaku yang berlaku dari segi kualiti, perubahan yang berlaku tidak boleh diukur secara kuantiti tetapi boleh dilihat dengan membandingkan sifat yang terdahulu dengan sifat yang sedang terbentuk.  Proses ini adalah proses rumit yang berlaku secara terus dari peringkat awal kanak-kanak hingga ke akhir hayat. 

ASPEK PENILAIAN PERKEMBANGAN 
Penilaian perkembangan kanak-kanak ini diukur dari 5 aspek iaitu penilaian aspek motor, bahasa, mental, sosial dan pengurusan diri. 

Penilaian dari aspek perkembangan fizikal dan motor kanak-kanak ialah dari segi kebolehan kanak-kanak bergerak.  Perkembangan motor mula berlaku apabila pergerakan tubuh dan kegiatan tubuh dapat dikawal oleh system saraf dan otot.  Semasadi peringkat janin perkembangan motor adalah sangat pesat.  Motor terbahagi kepada dua iaitu motor kasar dan motor halus.  Selepas bayi dilahirkan  bayi banyak menggunakan motor halus kerana daya kawalan motor bayi yang  sangat lemah.  Contohnya mengenggam,menyentuh dan sebagainya.Apabila berusia 5 tahun kanak-kanak mula mmenggunakan  motor kasar untuk berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. Hal ini kerana otot motor kanak-kanak mula kuat. 

Penilaian melalui aspek mental ialah proses bagaimana maklumat daripada persekitaran diterima dan disimpan dalam ingatan dan bagaimana maklumat tersebut diingat  apabila diperlukan.  Menurut Jean Piaget (1896-1980). Pada tahap dunia motor iaitu dari (lahir hingga 2 tahun) bayi menggunakan aspek perkembangan mental keranaa mula berfikir kerana dipengaruhi oleh kebolehan deria menyentuh, mendengar dan sebagainya.  Manakala pada peringkat pra operasi (2 hingga 7 tahun).  Kanak-kanak mula berkomunikasi menggunakan perkataan bagi mewakili objek dan pengalaman yang belaku di sekeliling mereka. 

Penilaian dari aspek bahasa juga merupakan salah satu aspek perkembangan.  Bahasa merupakan satu media untuk berkomunikasi.  Melalui  bahasa manusia dapat bertutur untuk melahirkan apa yang dirasai.  Bayi yang baru dilahirkan tidak dapat berhubung dengan orang lain untuk menyatakan keperluan atau kehendaknya.  Apabila umur mula meningkatdari 0-2 tahun bayi mula berinteraksi dengan kadar yang minimum dengan menggunakan pancaindera yang lain.  Apabila umur bayi 6 bulan bayi kurang berkukur tetapi mula boleh menyebut perkataan.  Contohnya ma….ma, ba…ba..  Perkembangan bahasa peringkat ini penting sebagai asas latihan bercakap untuk perkembangan seterusnya. 

Penilaian perkembangan juga dinilai melalui aspek sosial iaitu proses apabila kanak-kanak mula berhubung dengan orang lain mengikut cara yang diterima masyarakat.  Pada peringkat baru lahir hingga1 tahun.  Perkembangan sosial awal bayi ialah mula boleh tersenyum.  Perkembangan sosialnya berlaku berdasarkan pengalaman, pemerhatian dan sebagainya manakala apabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan, mereka akan mula bergaul dengan kawan-kawan. Dengan ini perkembangan sosial  akan mula berkembang. 

Aspek penilaian pengurusan diri kanak-kanak bermula pada usia 3 hingga 4 tahun. Pengurusan diri ini merangkumi aspek menjaga dan memelihara diri sendiri dari pelbagai bentuk. Contohnya dalam melakukan aktiviti harian, memakai baju , memberus gigi dan sebagainya.  Ibu bapa perlu manjadi terbaik kepada anak-anak dalam proses pengajaran pengurusan diri. 

TUJUAN PENILAIAN PERKEMBANGAN 
Tujuan utama penilaian perkembangan ialah menilai tahap perkembangan kanak-kanak dari aspek perkembangan.Kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam mencapai tahap perkembangan atau tidak boleh berkembang seperti kanak-kanak normal. Guru perlu memainkan peranan dengan menjalankan proses intervensi awal untuk membantu perkembangan kanak-kanak selaras dengan tahap umur mereka. 

Selain itu penilaian ini juga bertujuan mengesan kekurangan dan kelebihan yang ada pada kanak-kanak. Guru boleh melakukan perubahan dalam proses pengajaran supaya dapat meningkatkan kreativiti kanak-kanak. Guru juga harus mencungkil bakat yang ada pada kanak-kanak supaya kelebihan yang ada pada mereka dapat ditonjolkan disamping mengurangkan kelemahan yang ada pada kanak-kanak tersebut. 

Penilaian ini juga bertujuan untuk meningkatkan tahap perkembangan kanak-kanak.  Hal ini kerana apabila guru telah mengetahui ketidakupayaan kanak-kanak langkaah bagi mangatasi ketidakupayaan ini akan diambil.  Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan perkembangan kanak-kanak tersebut.  Selain itu kanak-kanak ini juga akan lebih cenderung untuk menyerlahkan kemahiran mereka. 

KEGUNAAN PENILAIAN PERKEMBANGAN 
Penilaian  perkembangan kanak-kanak penting kerana melalui penilaian ini tahap perkembangan kanak-kanak dapat diketahui.  Maklumat tentang perkembangan kanak-kanak akan digunakan untuk  membuat pengesanan awal.  Pengesanan awal ini adalah untuk memastikan kanak-kanak tidak mengalami perkembangan yang terbantut.  Contohnya pada usia 2 tahun kanak-kanak yang mengalami pertumbuhan terbantut masih tidak dapat berjalan seperti kanak-kanak normal. 

Selain itu, penilaian ini juga penting bagi melakukan intervensi awal.  Kanak-kanak akan mengalami perkembangan bermula umur 6 tahun.  Dalam tempoh ini kanak-kanak mula berkembang. Perkembangan yang terbantut biasanyadisebabkan oleh adanya ketidakupayaan. Ibu bapa, pengasuh perlu melakukan intervensi bagi membantu  kanak-kanak. Program intervensi juga boleh dilakukan,melalui program ini kanak-kanak akan dilatih supaya dapat meningkatkan  ketidakupayaan kanak-kanak supaya selaras dengan umur mereka. 

Penilaian perkembangan juga penting bagi mengenalpasti masalah dan perbezaan semasa perkembangan kanak-kanak. Masalah ketidakupayaan kanak-kanak yang tidak sama antara satu sama lain memerlukan penilaian bagi mengkelaskan ketidakupayaan kanak-kanak mengikut tahap.  Kanak-kanak yang mempunyai ketidakupayaan lebih mudah dikenalpasti dengan membandingkan mereka dengan kanak-kanak normal yang lain.  Hal ini kerana tahap perkembangan kanak-kanak yang berbeza antara satu sama lain,ada antara mereka yang aktif dan ada juga yang pasif. 

Kesimpulannya, penilaian perkembangan menyelaras kemahiran mengikut usia kanak-kanak disamping membantu perkembangan kanak-kanak supaya tidak terbantut. 

PENILAIAN PENCAPAIAN 

DEFINISI 
Penilaian pencapaian ialah ujian atau siri ujian yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat  tentang pencapaian murid.  Penilaian pencapaian ini biasanya dilakukan kepada kanak-kanak pada usia 7 tahun ke atas oleh guru untuk menentukan pelajar memerlukan kelas inklusif atau tidak.  Penilaian ini dijalankan untuk menilai kecekapan dan kemahiran melalui pemerhatian dan ujian bertulis.  Penilaian ini terbahagi kepada  dua iaitu penilaian sumantif dan penilaian formatif. 

Menurut Mokhtar Ismail (1995) penilaian sumantif adalah yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan pelajar tentang sesuatu yang telah dipelajari .  Contohnya dalam UPSR, PMR, SPM dll manakala penilaian formatif ialah ujian mengesan kekuatan dan kelemahan dan kekuatan pelajar dalam penguasaan sesuatu kemahiran yang diajar.  Contohnya  soaljawab lisan, kuiz matematik dll. 

Menurut Kamus Dewan Bahasa, Penilaian pencapaian ialah proses pentaksiran yang dibuat keatas apa yang telah dicapai atau dikenali sebagai prestasi. 

TUJUAN PENILAIAN PENCAPAIAN 
Tujuan penilaian pencapaian ini dijalankan adalah untuk menilai tahap pencapaian kanak-kanak. Kanak-kanak yang lemah dalam penguasaan dan berkebolehan dapat dikesan lebih awal.Bagi kanak-kanak yang tidak dapat menguasai konsep 3M juga dapat dikesan dan ini membolehkan guru membuat tindakan awal bagi mengatasi masalah ini. 

Selain itu, penilaian pencapaian ini juga bertujuan meningkatkan keupayaan pelajar.  Dengan adanya penilaian ini juga dapat mengubah atau merancang bilik darjah yang sesuai dengan menempatkan mereka mengikut kebolehan pelajar.  Dengan ini proses pengajaran dan pembelajaran akan berjalan lebih lancar. 

Penilaian pencapaian ini juga bertujuan menganalisa kelemahan dan kekuatan murid.  Hasil keputusan penilaian ini boleh menjadi pendorong untuk pelajar mencapai kejayaan. Pelajar akan mengetahui kelemahan masing-masing dan guru dapat merancang aktiviti yang lebih bersesuaian. 

KEGUNAAN PENILAIAN PENCAPAIAN 
Hasil penilaian yang dilakukan membolehkan guru mengetahui objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai oleh pelajar atau tidak.  Ini akan membolehkan guru merancang  pengajaran yang paling sesuai dan terbaik mengikut kemampuan pelajar. Contohnya, guru menggunakan kaedah visual kepada pelajar yang lemah. 

Penilaian pencapaian penting bagi mengenalpasti keperluan pembelajaran murid, penilaian yang dibuat memberi gambaran kepada guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pencapaian yang dicapai oleh murid mengambarkan kepada guru tahap pemahaman murid.  Guru boleh melakukan tindakan samaada ingin meneruskan dengan subjek lain atau memberi lebih pemahaman terhadap tajuk tersebut. 

Selain itu, penilaian pencapaian ini penting bagi membuat penempatan pelajar mengikut keperluan pembelajaran mereka.Ujian ini juga menjadi titik permulaan untuk memisahkan pelajar kepada kumpulan-kumpulan kecil mengikut kemampuan pembelajaran mereka.Hal ini penting bagi mengelakkkan terdapat pelajar yang tercicir dalam pembelajaran. 

Kesimpulannya,penilaian pencapaian ini dapat membantu guru untuk membuat pengubahsuaian dalam strategi pengajaran.  Contohnya menggunakan alat bantu mengajar (ABM). 

PENILAIAN PSIKOLOGI 

DEFINISI 
Psikologi berasal daripada dua perkataan iaitu `psyche` yang bererti jiwa dan `logos` yang membawa maksud kajian tentang sesuatu.  Penilaian yang dilakukan ini berkaitan secara langsung dengan tingkah laku, mental, emosi, kanak-kanak berkeperluan khas.  Penilaian ini adalah bertujuan untuk membantu penilai mengawal tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas dari segi mental, emosi dan tingkah laku. 

Menurut kamus dewan bahasa  penilaian psikologi ialah pentaksiran terhadap ilmu yang mengkaji jiwa atau fikiran manusia dan kelakuan manusia. Crow dan crow pula berpendapat penilaian psikologi ialah satu kajian untuk mengkaji maklumat tentang cara individu atau sekelompok manusia di peringkat umur berlainan bertindakbalas terhadap ransangan dari alam sekitar. 

Davindoff ( 1976 ) dipetik dari buku psikologi dalam bilik darjah pula mentafsirkan psiko sebagai kajian saintifik tentang tingkah laku manusia dan haiwan secara nyata atau terselindung.  Kajian ini adalah berdasarkan tingkah laku yang dapat diperhatikan. Contohnya bagaimana kanak-kanak berjalan dan kajian tentang emosi kanak-kanak.

Kesimpulannya,definisi penilaian psikologi ialah berdasarkan penilaian terhadap mental dan tingkahlaku manusia atau haiwan. 

TUJUAN PENILAIAN PSIKOLOGI 
Penilaian psikologi amat diperlukan terutama kepada kanak-kanak berkeperluan khas.  Golongan kanak-kanak ini memerlukan satu kaedah penilaian yang sesuai dengan kaedah realiti mereka.  Kaedah-kaedah yang sering diguna pakai untuk kanak-kanak normal mungkin tidak mampu untuk membantu perkembangan tingkah laku, emosi, dan mental mereka.  Dari itu pengetahuan dan kemahiran amat penting dikuasai oleh penilai kerana dengan mengenal pasti keperluan khas ini maka guru dan penilai akan dapat mengadakan rawatan dan merancang intervensi awal yang sesuai. 

Tujuan penilaian psikologi dibuat adalah untuk mengawal tingkah laku manusia yang tidak diingini.  Secara tidak langsung ini akan membantu penilai memberi bimbangan akan membentuk tingkah laku yang tidak baik kepada tingkah laku baik. 

Penilaian psikologi ini juga mampu membantu membuat penilaian, menyelidik dan membuat pemerhatian tentang tingkah laku kanak-kanak bekeperluan khas ini.Dengan adanya maklumat ini segala rancangan rawaatan boleh dilakukan. 

KEGUNAAN PENILAIAN PSIKOLOGI 
Penilaian psikologi memberi kegunaan kepada guru ibubapa untuk memahami tingkahlaku dan mental kanak-kanak bekeperluan khas.  Guru juga harus mengenali kanak-kanak sebelum mendekati mereka supaya mereka tidak bertindak agresif. Hal ini akan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Proses bimbingan kanak-kanak juga lebih mudah dijalankan.Pemahaman oleh guru-guru dan ibubapa terhadap masalah ini akan membolehkan mereka menjalankan tanggungjawab membimbing dengan lebih berkesan.  Dengan itu kanak-kanak berkeperluan khas akan merasa diri mereka dihargai dan merasakan selamat berada dibawah jagaan guru mereka. 

Selain itu penilaian psikologi juga digunakan sebagai satu kompenan untuk membantu guru-guru menyelaras dan menyesuaikan kaedah mengajar agar bersesuaian dengan kanak-kanak ini. Penyelarasan dan kesesuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan adalah perlu kerana tahap perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak ini sangat jauh ketinggalan di belakang. 

Selain itu penilaian psikologi ini amat berguna untuk pengesanan pada peringkat awal.  Pengesanan yang boleh dibuat melalui penilaian ini adalah seperti ketidakupayaan  murid. Selain itu pengesanan juga akan dapat diperolehi di kalangan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran.  Akhir sekali penilaian pada peringkat awal akan mampu untuk mengesan mereka yang mempunyai risiko ketidakupayaan. 

PENUTUP

Kesimpulannnya, penilaian  amat penting kerana ia dapat menilai perkembangan kognitif intelektual, emosi, bahasa dan komunikasi dan tingkah laku sesseorang kanak-kanak. Penilaian ini mencakupi penilaian pengesanan,pengesanan diagnostic, penilaian perkembangan,penilaian  pencapaian dan penilaian psikologi.  Penilaian ini boleh dilakukan kepada seseorang kanak-kanak sejak mereka lahir hingga ke akhir hayat Penilaian boleh dilakukan mengikut langkah demi langkah. 

Langkah pertama ialah menjalankan penilaian pengesanan.  Penilaian pengesanan yang dilakukan membolehkan simpton-simpton awal dapat dikenalpasti.  Hal ini membolehkan ibubapa dan guru membawa kanak-kanak tersebut berjumpa pakar seperti dooktor, pakar psikologi, pakar terapi, pakar psikiatri dan lain-lain.  Ini bertujuan supaya penilaian diagnostik boleh dilakukan keatas kanak-kanak tersebut. 

Penilaian diagnostik amat penting kerana ia dapat membantu ibubapa dan guru untuk mengenalpasti ketidakupayaan kanak-kanak dengan tepat. Apabila penilaian diagnostik ini dilakukan  kanak-kanak tersebut akan dilabel mengikut ketidakupayaan.  Hal ini membolehkan langkah yang lebih khusus boleh diambil untuk membantu kanak-kanak tersebut. 

Selepas melakukan penilaian diagnostik, penilaian perkembangan akan dilakukan bagi mengetahui tahap perkembangan seseorang kanak-kanak. Perkembangan kanak-kanak dilihat melalui perubahan yang berlaku keatas kanak-kanak mengikut usia mereka.  Selain itu tahap perkembangan yang berlaku pada seseorang kanak-kanak  juga diukur melalui pencapaian. 

Oleh itu penilaian pencapaian akan dilakukan bagi mengukur tahap kebolehan seseorang kanak-kanak. Bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah terutama kanak-kanak berkeperluan khas penilaian psikologi  akan dilakukan. Penilaian psikologi bertujuan untuk membantu penilai mengawal tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas dari segi emosi,tingkah laku dan mental mereka.

Sumber:  notapendidikankhasku.blogspot.com

09 October 2014

MAJLIS MOHON RESTU PT3

Majlis mohon restu PT3 telah diadakan pada pagi tadi Khamis 9 Oktober 2014 selepas majlis membaca surah Yasin. Majlis yang diadakan di Dataran Nilam itu bermatlamat sebagai usaha memantap dan meyakinkan diri berterusan untuk calon-calon PT3 sekolah ini bersedia secukupnya bagi menghadapi PT3 yang bermula pada hari Isnin 13 Oktober 2014. Calon-calon PT3 juga mendapat doa restu daripada guru-giri dan warga sekolah bagi menghadapi peperiksaan. Semoga calon-calon PT3 ini beroleh kejayaan yang cemerlang.

06 October 2014

CABARAN PENDIDIK DALAM MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG KREATIF, INOVATIF DAN BERKEMAHIRAN ABAD KE-21

Para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara. Mereka merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Kedudukan para pendidik sebagai suatu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut menghadapi cabaran-cabaran masa kini dan akan datang. Di tangan pendidik sendiri, martabat profesion perguruan dapat ditingkatkan dengan memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat, negara, rakan sejawat dan tanggungjawab terhadap profesion perguruan itu sendiri. Antara cabaran yang perlu diharungi oleh para pendidik hari ini adalah:

Cabaran Pertama:
Mempertingkatkan Profesionalisme.
Para pendidik harus sedar tentang tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan perlu dikemaskini. Berusaha untuk mengaplikasi kaedah-kaedah pengajaran dan pendidikan terkini. Para pendidik perlu menyambut baik dengan mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan, ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. Dengan ini suatu anjakan paradigma dapat dilakukan oleh para pendidik.

Cabaran Kedua:
Kemahiran Dalam Penggunaan ICT.
Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan berubah sejajar dengan perubahan zaman. Perkembangan global dengan teknologi telekomunikasi dan internet menuntut banyak cabaran kepada para pendidik untuk mencapai Misi Nasional. Para pendidik mesti bersikap proaktif dan terangsang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Ilmu ICT mesti terlebih dahulu dapat dikuasai oleh para pendidik sebagai golongan yang akan menyebar-luaskan kepada para pelajar. Mereka juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran terkini bagi menyempurnakan penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer sebagai satu bentuk kurikulum wawasan negara Malaysia untuk menjadikan negara maju menjelang 2020.

Pendidik juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era teknologi maklumat masa kini, masyarakat terpaksa berdepan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian sebagai cara hidup moden. Pembestarian sekolah seperti projek Sekolah Bestari dan SchoolNet, hendaklah dihargai oleh pendidik dengan menggunakan segala kemudahan semaksima mungkin.

Cabaran Ketiga:
Berpengetahuan, Berdaya Fikir dan Berakhlak.
Pendidik yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian. Isu-isu semasa berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti, ekonomi dan sebagainya. Pendidik yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik yang cemerlang di kemudian hari.

Modal insan dapat mencapai kematangannya dengan pengisian kaedah menakluk persekitaran dan cernaan pengalaman. Perkara utama adalah untuk menyediakan pendidik dan masyarakat yang berbudaya berfikir. Negara kita mempunyai masyarakat berbudaya belajar, tetapi adakah pembelajaran itu sendiri mampu untuk merangsang usaha berfikir?
Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini, profesion perguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan akhlak yang terpuji. Dalam kurikulum pendidikan, telah ditegaskan nilai-nilai murni yang perlu diserapkan kepada pelajar dalam pengajaran. Penerapan nilai murni ini penting untuk menyediakan modal insan yang berkualiti, menjadi warga yang berguna kepada bangsa dan negara.

Cabaran Keempat:
Berupaya Membuat Keputusan, Menyelesai Masalah serta Berfikiran Kritis dan Kreatif.
Para pendidik juga mesti sedar bahawa profesion mereka bukan sahaja mengajar tetapi terlibat sebagai pentadbir, pengurus, perancang, pelaksana, penilai, penyelia, pengawal dan sebagainya. Untuk itu, para pendidik harus melaksanakan anjakan dengan ’membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul’.

Cabaran Kelima:
Menyedari Tanggungjawab.
Menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing pelajar untuk mencapai kemajuan dan wawasan, para pendidik perlu melaksanakan tanggungjawab seperti:
 1. Tanggungjawab terhadap ibu bapa seperti mewujudkan hubungan mesra, menghormati mereka, tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi mereka dan memberi maklumat kepada mereka untuk kepentingan anak-anak mereka.
 2. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelak dari menyebar perkara negatif, menghormati masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan persefahaman.
 3. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti mengelak dari membuat kenyataan negatif, tidak melibat diri dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat serta membantu rakan sejawat.

Cabaran Keenam:
Menjadi Pendidik Berkualiti.
Bagi mempertingkatkan profesion perguruan, seseorang pendidik perlu mempunyai ciri-ciri yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. Kualiti para pendidik dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan, seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para pendidik yang lebih efisien.

Penguasaan ilmu yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi, insya-Allah akan dapat melahirkan generasi yang berilmu, bertakwa, berkualiti, mampu bersaing dan bersesuaian dengan kehendak pasaran dunia pada alaf baru ini.

Sesungguhnya Allah s.w.t. telah mengangkat darjat orang yang beriman dan berilmu dalam kalangan kita semua. Oleh yang demikian, profesion pendidikan adalah merupakan satu profesion yang tinggi nilainya di sisi Allah s.w.t. Ini telah ditegaskan oleh Allah s.w.t. di dalam firman-Nya dalam surah az-Zumar, ayat 9: Maksud: Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna.

Cabaran Ketujuh:
Menjadi Pendidik yang Berkesan.
Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang pendidik yang berkesan itu? Ia merangkumi sebagaimana yang berikut:
 1. Bersikap profesional. 
 2. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.
 3. Kaya ilmu pengetahuan.
 4. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
 5. Berakhlak terpuji dan mempunyai moral yang teguh.
 6. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
 7. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
 8. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan pelajar.
 9. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. 
 10. Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. 
 11. Mempastikan situasi 'guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas.
 12. Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
 13. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik.
 14. Berupaya membentuk perwatakan pelajar dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral, berakhlak mulia, berketrampilan, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu).
 15. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya.
 16. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi. 
 17. Profesional dan menumpukan perhatian kepada Pengajaran & Pembelajaran di sekolah.

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 - PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH (PBM)

“Saya tidak pernah gagal sekali pun. Kebetulannya proses untuk menghasilkan mentol lampu itu memerlukan lebih daripada 1000 langkah”

“Saya tidak pernah gagal. Saya baru temui 10,000 cara yang tidak berkesan”
Thomas Alva Edison

Pembelajaran berasaskan masalah merupakan alternatif yang lebih menarik berbanding pembelajaran tradisional. Guru akan memberikan masalah dan bukan kuliah atau latihan. Disebabkan murid tidak diberikan isi kandungan, pembelajaran akan menjadi aktif apabila meneroka dan menemui maklumat yang yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Guru akan bertindak selaku fasilitator dan bukan sumber penyelesaian masalah. 

Pembelajaran berasaskan masalah membolehkan murid berpeluang untuk:
 • Menyemak dan mencuba apa yang diketahui
 • Menemui apa yang ingin dipelajari
 • Membina kemahiran sosial untuk memperolehi pencapaian yang lebih baik dalam pasukan.
 • Meningkatkan kemahiran berkomunikasi
 • Menyatakan dan mempertahankan keadaan menggunakan bukti dan hujah yang mantap
 • Menjadi lebih fleksibel semasa memproses maklumat dan menunaikan tanggungjawab
 • Mengamalkan kemahiran yang diperlukan selepas tempoh persekolahan tamat

Proses Penyelesaian Masalah
 Langkah-langkah penyelesaian masalah

Bentangkan masalah. 
Sebagai guru, anda perkenalkan masalah atau scenario kepada murid. Masalah atau scenario berkenaan berfungsi sebagai titik permulaan untuk memperolehi ilmu pengetahuan dan pendorong pembelajaran. Berikan masa secukupnya untuk proses memahami masalah. Anda mungkin perlu memberikan latar belakang isu, menjelaskan terminology dan menjawab beberapa soalan asas tentang masalah daripada murid.

Murid seharusnya mempunyai pengetahuan terbatas (pengetahuan sedia ada) untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah, murid perlu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu.

Selepas masalah atau scenario diperkenalkan, murid akan bertanyakan beberapa soalan asas: Apa yang saya perlu tahu? Apakah sumber yang boleh diakses dan di mana?

Senaraikan apa yang telah diketahui. 
Semasa menjawab soalan-soalan asas, murid akan menyenaraikan apa yang telah mereka ketahui. Dengan cara ini masalah akan dapat didefinisikan dengan jelas sebelum pernyataan masalah boleh ditulis.

Senaraikan apa yang diperlukan.  
Dengan lengkapnya penulisan pernyataan masalah, maka murid perlu meneroka maklumat berkaitan untuk melengkapkan data yang masih kurang atau diperlukan. Satu senarai baru di bawah tajuk “Apa yang perlu kami ketahui?” mula disediakan. Soalan yang dibina dan jawapan yang akan diperolehi akan membantu murid menuju ke arah yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah.

Soalan-soalan dan jawapan ini akan menjadi garis panduan untuk mengumpulkan maklumat dan data yang diperlukan (oleh individu atau pasukan pembelajaran koperatif). Analisis data akan dilaksanakan secara serentak dalam proses ini. Setelah beberapa pusingan pemngumpulan maklumat dan data dilakukan di samping analiisnya dilakuan, maka segala kemungkinan jalan penyelesaian masalah akan dirumuskan. Jalan penyelesaian yang praktikal dan berpotensi berpandukan maklumat dan data yang telah dikumpulkan akan dipilih.

Semasa menggunakan maklumat, murid perlu berhati-hati ketika membuat penilaian agar maklumat yang penting dan terkini tidak diabaikan, di samping mula menolak maklumat lama yang tidak tepat atau telah tidak lagi relevan akan dibuang.

Senaraikan kemungkinan-kemungkinan langkah tindakan, cadangan, jalan penyelesaian atau hipotesis. Di bawah tajuk “Apa yang kami perlu lakukan”, murid akan menyenaraikan semua tindakan yang akan diambil dan dilaksanakan (contohnya, berkolaborasi dengan pakar), dan membina serta menguji hipotesis. Murid mesti membina penyelesaian kepada masalah dan menyusun maklumat dengan cara yang baru.

Untuk membantu murid dalam proses penyusunan maklumat dan data, mereka boleh menggunakan buku log masalah untuk mematuhi dan merekodkan senarai perkara yang perlu dilakukan, garis masa, pemerhatian, soalan-soalan berbangkit, senarai sumber dan sebagainya. Log masalah menggambarkan kemsemua inkuiri murid, soalan baru yang timbul serta pemikiran mereka tentang masalah. Log masalah ini juga akan membantu guru mengikuti perkembangan murid ke arah penyelesaian masalah. Dengan bantuan guru sebagai pembimbing dan pemudahcara, murid akan terus terlibat dalam perbincangan mengenai apa yang telah mereka temui, apa yang mereka tahu dan mahu tahu.

Membentang dan menyokong jalan penyelesaian. 
Sebagai sebahagian daripada penutup, lazimnya guru akan meminta murid membentangkan dapatan dan cadangan mereka. Laporan pembentangan perlu meliputi pernyataan masalah, soalan-soalan, data yang dikumpulkan, analisis data, sokongan kepada jalan penyelesaian atau cadangan-cadangan. Segala pengalaman yang dialui akan menjadi sangat berharga apabila dikongsikan bersama rakan, di samping penilaian dapat dibuat untuk membolehkan proses refleksi dijalankan.

Sila lihat contoh aplikasi PBM di sini

Latihan:
Isu gejala sosial semangkin meningkat dan kebanyakannya melibatkan remaja antara 13 hingga 45 tahun. Apabila ditanyakan kepada orang ramai tentang puncanya, jawapan lazim yang kita terima ialah "kurang didikan agama". Jika ditinjau dalam kurikulum sekolah, mereka yang dikatakan kurang didikan agama ini telah mempelajari tentang Agama Islam sejak sekolah rendah lagi. Bijak pandai Islam (termasuk guru Agama Islam) akan katakan, puncanya ialah kegagalan menghayati solat. Hujah yang dikemukakan ialah solat mampu mencegah fahsya' dan mungkar serta solat merupakan tiang agama. Guru tidak akan tergesa-gesa menyalahkan mana-mana pihak tetapi perlu memikirkan jalan penyelesaiannya. Cuba dapatkan jalan penyelesaian mengikut model yang dikemukakan.