16 May 2015

TEKS UCAPAN YAB TAN SRI DATO' HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD. YASSIN TIMBALAN PERDANA MENTERI MERANGKAP MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA DI MAJLIS PERASMIAN SAMBUTAN HARI GURU 2015

TEKS UCAPAN YAB TAN SRI DATO' HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD. YASSIN TIMBALAN PERDANA MENTERI MERANGKAP MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA DI MAJLIS PERASMIAN SAMBUTAN HARI GURU 2015 PADA 16 MEI 2015; PUKUL 9.30 PAGI BERTEMPAT DI DEWAN WAWASAN, JITRA, KEDAH 

"GURU: MEMBINA ILMU MENYEMPURNAKAN AKHLAK" 

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam Sejahtera dan Salam 1MalaysiA.

PENDAHULUAN 
1. Alhamdullillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya kita dapat berhimpun pada hari ini sempena Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2015. Bagi saya, sambutan Hari Guru adalah tanda pengiktirafan tertinggi negara terhadap peranan dan sumbangan para guru mendidik anak bangsa. Sempena hari yang amat bermakna ini, saya dengan rendah hati merakamkan ucapan segunung kasih dan setulus penghargaan kepada semua guru di seluruh pelosok tanah air atas segala jasa, bakti dan sumbangan anda semua. "GURU: MEMBINA ILMU MENYEMPURNAKAN AKHLAK" 

2. Tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu ‘Guru: Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak' amat bertepatan dengan suasana dan cabaran masa kini serta sejajar dengan misi kenabian Rasulullah s.a.w sepertimana sabda baginda dalam sebuah hadith: 

Innama bu’ithtu li’utammima makarimal akhlaq Yang bermaksud:
“Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia” 

3. Sehubungan ini, guru memainkan peranan penting untuk menyempurnakan akhlak murid serta membentuk insan seimbang dan berperibadi unggul. Lebih-lebih lagi dalam keghairahan kita mengejar kemajuan material, aspek akhlak dan nilai murni mesti diberikan perhatian yang utama oleh sistem pendidikan kita. 

4. Modal insan yang ingin kita bangunkan tidak seharusnya dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran semata-mata, tetapi juga mesti diperkukuhkan dengan akhlak yang terpuji dan nilai-nilai yang murni. Bagi saya aspek akhlak, budi pekerti, integriti, amanah dan nilai-nilai murni adalah komponen yang amat penting dalam membina negara bangsa dan mencapai kemajuan ekonomi yang lestari. 

5. Tanpa kita sedari, sifat jujur, amanah dan integriti sebenarnya merupakan nilai intrinsik yang menjadi tunjang dan pasak kemajuan ekonomi. Dalam perniagaan misalnya, seorang peniaga yang jujur dan amanah akan mendapat kepercayaan pelanggan untuk terus membeli barangan atau melanggan perkhidmatan yang ditawarkan. Jika peniaga itu tidak amanah dengan melakukan penipuan atau manipulasi untuk mengaut keuntungan berlebihan, maka sudah pasti pelanggan tidak lagi mempercayainya dan perniagaannya akan mengalami kerugian. 

6. Begitu juga dengan industri, baik industri pembuatan, makanan, pengangkutan, perbankan, kewangan dan lain-lain. Semua industri ini sebenarnya dibina di atas kepercayaan pengguna bahawa barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah berkualiti, selamat dan mempunyai nilai untuk wang (value for money). Semua ini menuntut pemain industri untuk bersifat amanah, jujur dan berintegriti dengan tidak sekali-kali mengkompromi kualiti barangan atau keselamatan pengguna semata-mata untuk mengaut keuntungan. Jika mereka melakukan pecah amanah, penipuan dan khianat kerana sikap tamak haloba sehingga menjejaskan keselamatan dan kepentingan pengguna, maka tentu sekali pengguna atau pelanggan akan hilang kepercayaan terhadap industri berkenaan dan menyebabkan para pengusaha industri mengalami kerugian. Jika pecah amanah, salah guna kuasa dan salah urus berlaku dalam skala yang lebih besar, maka industri berkenaan mungkin akan lumpuh dan ekonomi negara menguncup.

7. Saudara dan saudari, renungkanlah. Integriti mungkin dianggap satu perkara yang kecil dan soal individu. Tetapi hakikatnya ketiadaan integriti hanya pada segelintir individu boleh mendatangkan malapetaka yang besar kepada sesuatu industri, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, sudah sampai masanya kita meletakkan pendidikan moral dan akhlak kearah melahirkan insan yang amanah, berintegriti dan bertanggungjawab sebagai urusan utama (core business) pendidikan di negara kita. 

8. Hal ini boleh direalisasikan sekiranya guru-guru sentiasa menerapkan nilai-nilai murni seperti sifat amanah, jujur, telus dan budi pekerti yang mulia dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti kesukanan dan ko-kurikulum. Tugas mendidik murid supaya berakhlak mulia dan berdisiplin tidak hanya terletak pada bahu guru pendidikan moral, guru pendidikan Islam atau guru disiplin, tetapi pada semua guru. Jika kita dapat menjadikan sekolah sebagai medan asuhan akhlak dan sahsiah murid yang sempurna, saya yakin hasrat kita untuk melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak mulia akan menjadi kenyataan. 

9. Lebih-lebih lagi soal akhlak dan keperibadian yang mulia amat ditekankan bukan sahaja oleh agama Islam, tetapi oleh semua agama dan kepercayaan. Saya yakin, seorang penganut agama yang taat akan mengamalkan nilai-nilai yang murni dalam kehidupan dan saling menghormati antara satu sama lain. Dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia, pendidikan akhlak dan moral mestilah menekankan prinsip menghormati perbezaan, meraikan kepelbagaian dan memupuk hubungan yang baik antara masyarakat pelbagai kaum dan agama. Saya percaya, jika prinsip ini dapat digarap dengan baik dan diterapkan dalam jiwa setiap murid tanpa mengira kaum dan agama, kita akan dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian kaum yang kita kecapi selama ini. 

PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN 

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, 

10. Saya sedar menjadi guru pada hari ini tidaklah semudah yang disangka. Tugas dan tanggungjawab besar yang terletak di bahu para guru memerlukan komitmen tinggi dan menuntut perubahan dinamik dalam profesionalisme keguruan. Oleh itu, KPM melalui program Pembangunan Profesionalisme
Berterusan (PPB) menyediakan platform yang sesuai untuk guru meningkatkan tahap profesionalisme dalam kerjaya di samping memantapkan imej kendiri. Seorang guru yang profesional adalah guru yang berilmu, mempunyai kemahiran dan ketrampilan dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta memiliki sahsiah yang boleh menjadi contoh teladan kepada murid. 

11. Dalam usaha memastikan guru yang dilahirkan oleh institusi pendidikan guru mampu mendidik murid menjadi insan berkualiti, sistem pengambilan guru pelatih juga telah ditambah baik. Dalam Gelombang Pertama anjakan keempat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025, Institut Pendidikan Guru kini melaksanakan dasar pengambilan yang lebih ketat iaitu sebanyak 30 peratus pengambilan baharu adalah terdiri daripada pelajar cemerlang yang mendapat sekurang-kurangnya 5A dalam SPM. Saya amat berharap agar pemilihan calon guru yang terbaik dapat membantu melonjakkan mutu pendidikan negara. 

KURIKULUM PENDIDIKAN ABAD KE-21 

12. Matlamat membina ilmu dan menyempurnakan akhlak murid hanya dapat direalisasikan jika kita mempunyai kurikulum yang mampu menjangkau keperluan cabaran pendidikan abad ke-21 untuk melahirkan murid yang dinamik dan seimbang dalam semua aspek. Untuk itu, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang bermula pada tahun 2011 dan disambut dengan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) pada tahun 2017 perlu dibentuk selari dengan aliran pembangunan dan kemajuan teknologi supaya relevan dengan persekitaran semasa serta menekankan penggunaan "Higher Order Thinking and Creative Skills" (HOTaCS) yang bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik. 

13. Selain Kurikulum Standard, Kurikulum Dini dan Kurikulum Tahfiz juga telah dilaksanakan di sekolah-sekolah terpilih. Kurikulum Dini dan Tahfiz memberi penekanan dalam pendidikan agama tanpa membelakangkan pendidikan akademik. Tahfiz Model Ulul Albab yang menggabung jalinkan tiga bidang ilmu, iaitu ilmu agama, ilmu kemanusiaan dan ilmu sains pastinya dapat memantapkan aspek sahsiah, rohani dan minda murid. Melalui pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu ini, saya amat berharap agar kita dapat melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak mulia dalam ertikata yang sebenar. 

TRANSFORMASI PENTAKSIRAN

14. Transformasi sistem pendidikan negara menerusi PPPM 2013 - 2025 yang memberi penekanan khusus terhadap aspirasi akal dan budi kini dinilai melalui transformasi besar-besaran dalam sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) sebagai teras pembangunan murid secara holistik. PBS bukan sahaja mentaksir kebijaksanaan akal fikiran semata-mata malah merangkumi kecerdasan emosi, kecergasan fizikal serta nilai dan budi pekerti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bagi melengkapkan sistem ini, maka Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) dilaksanakan untuk menguji komponen yang holistik ini secara mapan. Saya amat berharap agar pelaksanaan PT3 akan terus mendapat sokongan dan dokongan para guru dan ibu bapa. 

KEJAYAAN GURU 

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, 

15. Peranan guru sebagai pembina ilmu terbukti melalui kejayaan murid kita dalam peperiksaan awam seperti SPM dan STPM yang diumumkan pada bulan Mac yang lalu. Pencapaian membanggakan dalam STPM dapat kita lihat apabila sebanyak 41,915 murid kita telah lulus penuh dengan 408 murid mendapat gred A dalam semua subjek yang diambil. Cumulative Grade Point Average (CGPA) juga telah meningkat daripada 2.57 pada 2013 kepada 2.62 tahun lalu. Dari sudut pencapaian murid luar bandar, saya juga berasa amat bangga dengan usaha guru yang berjaya merapatkan jurang sebanyak 11 peratus antara bandar dengan luar bandar melalui keputusan UPSR yang lalu. Gred Purata Sekolah di Sabah juga telah meningkat sebanyak 0.12 mata dengan program intervensi yang telah dilaksanakan, manakala sekolah yang berada dalam band 6 dan 7 telah berkurangan kepada 1.39 peratus tahun lalu berbanding sebanyak 1.73 peratus tahun sebelumnya. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua guru yang telah menyumbang kepada kejayaan ini! 

16. Sesungguhnya usaha dan pengorbanan guru mendidik anak bangsa memang tidak dapat dinafikan. Saya berasa bangga apabila Cikgu Anuar Mansor, guru pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Temerloh, Pahang diumumkan sebagai penerima Anugerah Tokoh Pekerja Negara 2015 (Kumpulan OKU) yang disampaikan YAB Perdana Menteri sempena sambutan Hari Pekerja 2015 Peringkat Kebangsaan baru-baru ini. 

17. Saya juga amat berbangga dengan kejayaan Sekolah Kebangsaan Muzaffar Syah, Kota Tinggi, Johor yang melonjak daripada kedudukan 4,568 pada 2012 ke
1,511 pada 2013 dengan GPS meningkat daripada 2.26 kepada 2.08 dalam kalangan sekolah rendah di Malaysia. Hal ini membuktikan bahawa usaha gigih para guru di bawah kepimpinan Guru Besar, Cikgu Hajah Bibi Sakinah binti Haron Khan dengan kerjasama erat para ibu bapa telah melayakkan mereka menerima Anugerah Sekolah Cemerlang NKRA (New Deals) dan Anugerah Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Cemerlang peringkat Kebangsaan 2012/2013. 

18. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada warga SMK Cheras dan SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam Best Music Performance sempena Festival Kesenian Antarabangsa yang berlangsung di Turki pada penghujung April yang lalu. Kejayaan ini tentu bertitik tolak dari usaha para guru yang gigih melatih murid-murid yang menyertai pertandingan ini. 

19. Saya juga mengucapkan tahniah kepada adik Izzah Amzan yang sering memenangi kejohanan gimrama peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Ini termasuk gimnas terbaik kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) 2015 bagi kategori junior dan gimnas terbaik kejohanan "Kalamata Cup" Greece 2015 juga bagi kategori junior. Tahniah Izzah Amzan dan ibunya Puan Hazira binti Hamsah yang merupakan seorang guru di SMK Seri Saujana, Kuala Lumpur. 

20. Saya juga ingin menzahirkan penghargaan kepada semua guru yang terlibat membantu mangsa banjir yang melanda negara kita pada hujung tahun lalu. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Guru Muda 1Malaysia (GM1M) di bawah pimpinan Cikgu Husmira Hussin yang telah menggerakkan 50,000 orang guru untuk membantu mangsa banjir dan melakukan kerja-kerja pembersihan pasca-banjir.

PENGUMUMAN INSENTIF: PENGHARGAAN ATAS JASA GURU 

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, 

21. Sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini, saya berbesar hati untuk mengumumkan beberapa khabar gembira kepada guru-guru. Pertama, Akta Yayasan Guru Tun Hussein Onn [Akta 763] telah diluluskan oleh Parlimen dan diwartakan. Melalui Yayasan ini guru-guru akan dibantu mendapatkan pembiayaan untuk melanjutkan pengajian, termasuk guru yang tidak layak mendapat biasiswa kerajaan kerana melebihi had umur. Yayasan ini juga akan menjaga kebajikan guru dengan memberi keutamaan kepada guru yang memerlukan bantuan kecemasan, bencana alam, khairat kematian dan bantuan peralatan sokongan selepas rawatan seperti kerusi roda. Memandangkan guru juga berisiko tinggi terlibat dengan kemalangan sehingga menyebabkan kehilangan nyawa, maka Yayasan Guru Tun Hussein Onn juga menjadi harapan untuk menghulurkan bantuan keperluan dan pembiayaan pengajian anak-anak guru yang terlibat; Kedua, Kerajaan juga telah bersetuju untuk menyeragamkan had umur pegawai awam bagi mengikuti Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Doktor Falsafah (Ph.D) iaitu dari 43 tahun bagi Ijazah Sarjana kepada 45 tahun seperti had umur bagi Ijazah Sarjana Doktor Falsafah (Ph.D) di bawah Hadiah Latihan Persekutuan. Peningkatan had umur bagi pegawai awam mengikuti Ijazah Sarjana ini akan memberikan lebih peluang kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) untuk meneruskan pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Peningkatan ilmu di kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) di peringkat lanjutan akan menjadi pemacu kepada perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkualiti dan efisien. Ketiga, Kerajaan telah bersetuju untuk menambahbaik Elaun Pengetua dan Guru Besar sedia ada. Elaun sedia ada yang telah berkuatkuasa mulai tahun 2000, kini dinaikkan dari RM150 kepada RM300 sebulan bagi 2,405 Pengetua Sekolah Menengah dan kenaikan dari RM100 kepada RM200 sebulan bagi 7,757 Guru Besar Sekolah Rendah berkuatkuasa 1 Julai 2015. Bagi pihak Kementerian Pendidikan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada YAB Perdana Menteri yang telah memberikan persetujuan kepada cadangan Kementerian untuk menambahbaik elaun pengetua dan guru besar. Penambahbaikan ini dibuat kerana Pengetua dan Guru Besar memainkan peranan yang amat penting dalam kecemerlangan sesebuah sekolah bertepatan dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Peranan dan kompleksiti tugas yang semakin mencabar dalam mendokong transformasi sistem pendidikan memerlukan kewibawaan dan kreativiti dalam kepimpinan Pengetua dan Guru Besar. Insentif ini diharap akan dapat mendorong pemimpin sekolah untuk terus meningkatkan kualiti kepimpinan bagi menjamin kecemerlangan sekolah dalam keberhasilan murid. Prestasi Pengetua dan Guru Besar akan sentiasa diukur melalui Petunjuk Prestasi Utama (KPI), malah pencapaian KPI juga menjadi pengukuran kesesuaian penyandang terus menduduki jawatan tersebut.

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, 

22. Sempena majlis perasmian hari guru yang penuh bermakna ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada para guru-gur yang dinobatkan sebagai Tokoh Guru Kebangsaan, Tokoh Kepimpinan Pendidikan Kebangsaan dan Ikon Guru bagi tahun ini. Anugerah ini merupakan penghargaan dan pengiktirafan kerajaan terhadap jasa serta pengorbanan tokoh-tokoh guru yang tidak ternilai kepada bangsa dan negara. 

23. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada insan yang bergelar guru di mana jua anda berada. Biarlah ungkapan keramat ‘guru' atau ‘cikgu' terus kekal meniti di bibir murid, ibu bapa dan masyarakat hingga ke akhir hayat seorang guru. Semoga saudara dan saudari para guru terus menjadi penyuluh dan suri teladan dalam memartabatkan tradisi keilmuan dan membentuk kesempurnaan akhlak generasi muda.

Padi segemal kepuk di hulu, 
Sirih di hilir menekap junjungan; 
Kepalang guru membina ilmu, 
Pasir sebutir jadikan intan. 

Pameran LIMA banyak khalayak, 
Langkawi terkenal Dataran Lang; 
Guru: Membina Ilmu Menyempurnakan akhlak, 
Jasa baktimu sentiasa dikenang. 

24. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacitanya saya merasmikan Sambutan Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Kali Ke-44 Tahun 2015. SELAMAT HARI GURU! TERIMA KASIH CIKGU! Wabillahitaufik walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh.

TERIMA KASIH CIKGU

08 May 2015

TAMAN DIRAJA DI TEPI LAUT BANDAR PONTIAN

Cantik taman ini. Sebuah taman baru di bandar Pontian. Taman yang terletak di tepi laut menghadap Selat Melaka dibina sempena pemahkotaan Sultan dan Permaisuri Johor.


 


22 April 2015

TEMA HARI GURU 2015 - GURU: MEMBINA ILMU MENYEMPURNAKAN AKHLAK

Definisi Tema

Kata perkataan GURU merangkumi semua warga pendidik yang menyumbang khidmat bakti dalam semua bentuk institusi pendidikan yang menjadi penggerak serta pendukung kepada pembangunan pendidikan Negara. Guru merupakan insan yang berpengetahuan luas, berkemahiran tinggi dalam bidangnya dan mempunyai keperibadian terpuji serta berupaya menjadikan diri mereka sebagai suri teladan. 

MEMBINA ILMU
Individu yang membangunkan dan membentuk atau mewujudkan kualiti pada setiap insan dan keilmuan. Dalam konteks pendidikan, guru berperanan sebagai individu yang membina dan membentuk kualiti individu murid/ pelajar dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek (kognitif). 

MENYEMPURNAKAN
Menjadikan sempurna atau lengkap. Warga pendidik berperanan untuk menyempurnakan keberhasilan murid berpandukan enam aspirasi murid yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015. 

AKHLAK
Budi pekerti dan nilai-nilai murni sejagat yang perlu ada dan dihayati oleh setiap modal insane bagi mendepani cabaran dan perubahan dalam kehidupan. 


Huraian Tema Hari Guru 2015

Guru berperanan mengupayakan diri dengan ilmu dan pengalaman agar dapat menbangunkan potendi insan melalui penyerapan elemen-elemen kerohanian dan kurikulum, menyediakan kepelbagaian bahan rangsangan bagi mengoptimumkan potensi murid serta menyediakan pelan pembangunan individu yang menyeluruh dan bersepadu bagi menghasilkan modal insan bertaraf dunia. Warga pendidik perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan serta membentuk insan peribadi mulia berpesonaliti unggul di dalam membina negara bangsa yang berkualiti. 

Peranan guru tidak hanya terbatas kepada menyampaikan kendungan silibus di dalam bilik darjah, malah guru perlu kreatif dan inovatif dalam pembangunan ilmu (knowledge development) dalam kalangan anak didik seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan masa depan melalui amalan guru yang berpusatkan murid serta penggunaan bahan sumber secara berkesan. 

Peranan guru adalah menghasilkan modal insan holistik yang berilmu dan berakhlak ke arah kesempurnaan kemenjadian murid. Seperti yang digarapkan dalam PPPM 2013-2025, sistem pendidikan Malaysia berhasrat untuk melahirkan murid berdasarkan enam aspirasi murid iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika serta kerohanian dan identiti nasional. Justeru, guru merupakan agen ke arah merealisasikan hasrat tersebut.

17 April 2015

CIRI-CIRI ILMU YANG BERMANFAAT

Sebuah hadith mengatakan bahwa ada tiga amalan yang ketika telah meninggal pahalanya terus mengalir kea lam kubur kita. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga doa anak yang soleh. 

Berkaitan dengan yang kedua )ilmu), kita perlu tahu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir pahalanya, ketika orang-orang mengamalkan ilmu yang dberikan oleh kita. Ada pula ciri-ciri ilmu yang bermanfaat ketika kita masih hidup di dunia. 

Imam Al-Ghazzali menyebutkan 7 ciri ilmu yang bermanfaat di dalam kitabnya Bidayah al-Hidayah:
 1. Barang yang menambah takutmu akan Allah S.W.T
 2. Dan menambah pula di dalam penglihatan hatimu pada kecelaan dirimu,
 3. Dan menambah pula dalam pengenalanmu akan ibadah kepada Tuhanmu yang Maha Mulia dan Yang Maha Tinggi,
 4. Dan mengurangkan akan gemarmu kepada dunia,
 5. Dan menambah gemarmu kepada akhirat,
 6. Dan membukakan ia akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan amalmu hingga engkau memelihara diri daripadanya,
 7. Dan melihatkan dia akan dikau atas tipu daya syaitan dan perdayanya.

Selain itu di dalam kitab Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali yang berjudul Bayan Fadhli ‘Ilmissalaf ‘ala ‘Ilmilkhalaf. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat di dalam diri seseorang:
 1. Menghasilkan rasa takut dan cinta kepada Allah. 
 2. Menjadikan hati tunduk atau khusyuk kepada Allah dan merasa hina di hadapan-Nya dan selalu bersikap tawaduk. 
 3. Membuat jiwa selalu merasa cukup (qanaah) dengan hal-hal yang halal walaupun sedikit yang itu merupakan bagian dari dunia. 
 4. Menumbuhkan rasa zuhud terhadap dunia. 
 5. Senantiasa didengar doanya. 
 6. Ilmu itu senantiasa berada di hatinya. 
 7. Menganggap bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu dan kedudukan. 
 8. Menjadikannya benci akan tazkiah dan pujian. 
 9. Selalu mengharapkan akhirat. 
 10. Menunjukkan kepadanya agar lari dan menjauhi dunia. Yang paling menggiurkan dari dunia adalah kepemimpinan, kemasyhuran dan pujian. 
 11. Tidak mengatakan bahwa dia itu memiliki ilmu dan tidak mengatakan bahwa orang lain itu bodoh, kecuali terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah dan ahlussunnah. Sesungguhnya dia mengatakan hal itu karena hak-hak Allah, bukan untuk kepentingan pribadinya. 
 12. Berbaik sangka terhadap ulama-ulama salaf (terdahulu) dan berburuk sangka pada dirinya. 
 13. Mengakui keutamaan-keutamaan orang-orang yang terdahulu di dalam ilmu dan merasa tidak boleh menyaingi martabat mereka. 
 14. Sedikit berbicara karena takut jika terjadi kesalahan dan tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Sesungguhnhya, sedikitnya perkataan-perkataan yang dinukil dari orang-orang yang terdahulu bukanlah karena mereka tidak mampu untuk berbicara,tetapi karena mereka memiliki sifat wara’ dan takut pada Allah Taala.
 
Apakah ilmu yang bermanfaat itu telah tercermin dalam diri kita?

16 April 2015

KEMEROSOTAN KASIH SAYANG IBU BAPA MENINGKATKAN MASALAH REMAJA

Kemerosotan kasih sayang di kalangan keluarga dan sikap tidak mengambil kisah terhadap anak-anak oleh ibu bapa telah membawa kepada masalah remaja tidak ketahuan. Prof Dr Zuria Mahmud dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM ) berkata pelbagai pihak perlu berusaha untuk membendung gejala sikap tidak peduli dan kemerosotan kasih sayang dalam keluarga. 

Berucap di syarahan umumnya bertajuk Kemahiran Keibubapaan: Mulakan Amalan baik dari Awal, di sini hari ini, Prof Zuria berkata kajian menunjukkan fenomena masalah remaja dalam masyarakat menjadi semakin serius kerana kurangnya perhatian oleh ibu bapa. 

Prof Zuria berkata bagi anak-anak ibu bapa adalah contoh teladan dan dengan itu mereka harus beramah mesra dengan anak-anak sebagai tanda kasih sayang. Ada ibu bapa yang bersifat terlalu mengongkong dan berkeras manakala ada pula yang bersikap terlalu bebas dengan anak mereka. Walau bagaimanapun, niat mereka sebenarnya adalah baik dan mereka sangka cara masing-masing itu adalah yang terbaik untuk mendidik anak. 

Beliau berkata ramai ibu bapa malu menunjukkan kasih sayang secara terbuka kepada anak-anak. Sebenarnya anak-anak memerlukan kasih sayang yang banyak dan mereka perlu sentiasa diingatkan bahawa ibu bapa sentiasa prihatin terhadap mereka. 

Bercakap berdasarkan pengalaman dan pertemuannya dengan pelajar dan guru, Prof Dr Zuria berkata beliau telah bertemu ramai remaja yang berasa sedih kerana ibu bapa mereka tidak peduli apa yang mereka lakukan di luar rumah. Kini telah wujud gejala membimbangkan di mana kumpulan kanak-kanak berkeliaran di pusat membeli-belah tanpa pengawasan orang dewasa. 

"Saya terserempak dengan beberapa budak lelaki dan bertanya salah seorang daripada mereka sama ada ibunya tahu di mana dia berada. Budak itu menjawab bahawa ibunya tidak peduli selagi dia tidak nakal," katanya. 

Alasannya mereka tinggal di rumah pangsa kos rendah yang tidak memberi ruang kepada mereka untuk bermain atau berekreasi. Prof Zuria juga mengingatkan ibu bapa supaya tidak berkelakuan ganas dan terlalu bengis terhadap anak mereka. Kanak-kanak yang mengalami kekerasan fizikal akan mengabaikan tanggungjawab kepada ibu bapa mereka apabila sudah dewasa. Beliau berkata tingkah laku remaja dan arah yang mereka ambil dalam hidup dipengaruhi oleh bagaimana ibu bapa mereka melayan mereka sebagai kanak-kanak. 

Menyentuh mengenai pelajar universiti yang kurang motivasi, beliau berkata ia berpunca daripada hilangnya minat terhadap bidang ilmu yang mereka menceburi. Prof Zuria menggesa ibu bapa menggalakkan anak mereka mengambil bidang pengajian yang mereka gemar serta bersukan. Beliau berkata pengaruh rakan handai merupakan faktor penting bagi remaja di universiti yang boleh mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diingini. Adalah penting bagi ibu bapa campur tangan dan menunjukkan bahawa mereka mengambil berat dan mengasihi anak mereka, bagi menghindar anak-anak terjebak dalam masalah sosial. 

“Sebenarnya, pelajar bermasalah memerlukan sokongan semua pihak dan berilah peluang kepada mereka untuk meluahkan apa yang terbuku di hati,” tambah beliau. 

Kajian beliau mendapati pelajar lebih suka bercerita mengenai masalah masing-masing kepada kaunselor berbanding dengan ibu bapa. Ini adalah kerana ibu bapa kerap memotong cakap anak-anak yang baru mahu berkongsi cerita. Sepatutnya ibu bapa harus bersedia menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak.

Mengenai kerjasama untuk membanteras masalah sosial, Prof Zuria berkata, kaunselor perlu mempunyai hubungan baik dengan guru, pentadbir sekolah, polis, pertubuhan bukan kerajaan dan pihak hospital.

Sumber :  UKM News Portal

15 April 2015

BICARA BERIRAMA SMKTK MENJUARAI PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH PONTIAN

Tahniah dan syabas! Pasukan bicara berirama SMKTK muncul sebagai juara pertandingan bicara berirama peringkat daerah Pontian pada tahun ini. Pertandingan itu diadakan di SMK Dato Mohd Yunus Sulaiman pada hari Rabu 15 April 2015. Pertandingan itu menyaksikan pasukan bicara berirama SMKTK membuat persembahan yang mantap dan telah menewaskan 10 pasukan sekolah yang mengambil bahagian. Lebih manis lagi apabila adik Muna bt Abd Rahim dinobatkan sebagai konduktor terbaik keseluruhan. Terima kasih kami ucapkan kepada murid-murid yang berlatih bersungguh-sungguh dan kepada guru-guru yang melatih dengan penuh sabar. 


 

14 April 2015

KADET POLIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SMKTK MENJUARAI PERTANDINGAN KAWAD KAKI BADAN KERAJAAN PONTIAN 2015

Alhamdulillah, syukur dan tahniah... Perkataan itu kami ucapkan apabila pasukan kadet polis laki-laki dan pasukan kadet polis perempuan SMKTK atas kejayaan menjuarai pertandingan kawad kaki badan kerajaan daerah Pontian tahun 2015. Pertandingan itu telah dijalankan di Dataran Nilam, SMK Telok Kerang pada hari Selasa 14 April 2015. Kejayaan berganda yang memberangsangkan ini adalah hasil usaha gigih murid-murid yang berlatih dan juga guru-guru yang melatih dan menguruskan pasukan.  Syabas dan tahniah!!!...
13 April 2015

PASUKAN BOLA JARING MENJUARAI PERTANDINGAN BOLA JARING 3 LAWAN 3 SEMPENA KEMAHKOTAAN SULTAN JOHOR

Tahniah diucapkan kpada pasukan bola jaring SMKTK atas kejayaan mereka di pertandingan bola jaring 3 lawan 3 sempena Kemahkotaan Sultan Johor. Pertandingan tersebut diadakan di Dewan Jubli Intan Pontian pada hari Sabtu 11 April 2015. Pasukan 18 tahun menjuarai pertandingan dengan membawa balik piala pusingan, pingat, sijil dan wang tunai RM400.00. Manakala pasukan 15 tahun dikedudukan naib juara dan merenima sijil dan pingat. Tahniah!!!