01 March 2015

FAEDAH MENYERTAI BADAN BERUNIFORM

Kokurikulum merupakan elemen yang sama penting dengan kurikulum akademik dalam pendidikan negara kita selaras dengan Falsafah Pendidikan  Negara yang berobjektif untuk  melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Salah sejenis kokurikulum yang mustahak ialah badan beruniform, seperti Kadet Polis, Kadet Bomba, Pengakap, Pandu Puteri Persatuan Bulan Sabit Merah dan sebagainya. Sesungguhnya, ibu bapa dan para pelajar perlu dicelikkan supaya menyedari kepentingan menyertai badan beruniform. 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa kegiatan badan beruniform sangat maslahat untuk memupuk semangat berdisiplin dalam kalangan pelajar. Hal ini terjadi demikian kerana peserta unit beruniform perlu mematuhi peraturan dan arahan yang ditetapkan. Sebagai contohnya, ketika dalam latihan berkawad, setiap anggota harus mematuhi arahan ketua pasukan  masing-masing sehingga memiliki rentak yang sama semasa bergerak. Semangat berdisiplin ini akan terbawa-bawa dalam kehidupan mereka sehingga tidak melanggar peraturan sekolah dan bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan sendiri. Nescaya remaja yang berdisiplin  dapat dicanai sebagai rakyat yang mematuhi undang-undang dan tidak terlibat dalam sebarang jenayah juvenil. 

Badan beruniform merupakan medan yang paling sesuai untuk mencambahkan pemimpin yang berwibawa.  Melalui kegiatan dalam pasukan  beruniform, pelajar telah dilantik atau dipilih sebagai pucuk pimpinan dalam organisasi mereka sama ada sebagai pengerusi, setiausaha atau bendahari. Dalam konteks ini, pelajar telah diasuh dan diasah sebagai insan yang bertanggungjawab, berkeyakinan, amanah, dedikasi dan berupaya berinteraksi dengan anak buahnya. Unsur-unsur tersebut dan pengalaman dalam  pasukan beruniform dapat menjadikan mereka sebagai pemimpin kelak. Sebagai fakta yang tidak dapat dinafikan bahawa majoriti pemimpin negara kita pernah  menjadi pemimpin dalam pasukan beruniform  di sekolah. 

Bagai aur dengan tebing, peribahasa tersebut amat sesuai sekali untuk mengumpamakan kelebihan dan faedah yang dapat diperoleh daripada aktiviti badan beruniform. Hal ni demikian kerana, secara umum dan dasarnya, tujuan penubuhan unit beruniform adalah untuk melahirkan remaja yang memiliki semangat kerjasama dan berdisiplin. Sebagai contoh, apabila kita menyertai ekspedisi dan pekhemahan unit beruniform kita perlu bersama-sama menggembleng tenaga dan mencurahkan keringat daripada tulang empat kerat kita untuk mendirikan khemah dan melibatkan diri dalam aktiviti badan beruniform.

Seterusnya, faedah yang boleh kita dapati daripada aktiviti badan beruniforn ialah kita dapat menambah jumlah kenalan. Biasanya perkhemahan unit beruniform dijalan kan di kawasan lapang atau hutan dan akan disertai oleh pelbagai sekolah. Nah, disitulah kita akan bertemu dengan pelbagai ragam manusia yang datang dari pelbagai pelosok tanah air. Malah, harapan Perdana Menteri Malaysia untuk mencapai ‘1 Malaysia’ dapat dilaksanakan dengan jayanya. Hal ini demikian kerana peserta unit beruniform tersebut bukan sahaja datang dari pelbagai pelosok tanah air, malah mereka turut datang daripada kalangan individu yang berbeza agama, bangsa, bahasa pertuturan dan warna kulit. Malah, kita turut dapat mengetahui dan mempelajari cara hidup mereka yang pelbagai. Perpaduan kaum dapat dipertingkatkan dan menjadi utuh melalui aktiviti badan beruniform ini.umpama kata pepatah, sambil menyelam minum air.kita bukan sahaja memperoleh stu faedah, malah kita memperoleh pelbagai faedah daripada aktiviti ini

Lebih-lebih lagi,  anggota  pasukan beruniform lebih berdikari  berbanding dengan pelajar lain. Lazimnya, pasukan beruniform akan menganjurkan pelbagai kegiatan  tahan lasak atau kegiatan di luar sekolah, seperti aktiviti berkelah, berkhemah, berkembara atau ekspedisi.  Dalam kegiatan yang sedemikian, setiap peserta perlu menguruskan rutin hidupnya tanpa bantuan ahli keluarga. Sebagai contoh, mereka perlu memasak, mencuci pakaian dan mendirikan khemah sendiri. Nilai berani, gigih, inisiatif, proaktif dan tabah akan dipupuk dalam sanubari setiap peserta untuk menghadapi pelbagai cabaran atau pancaroba. Lantaran daripada itu, anggota pasukan beruniform tidak seperti burung dalam sangkar yang hanya disuap nasi tanpa diberi kebebasan untuk hidup berdikari. 

Sudah terang lagi bersuluh,  badan beruniform juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan peserta.  Selain ilmu akademik, pelajar juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu dalam kehidupan dan sosial. Dengan menyertai Persatuan St. John Ambulans, pelajar telah diberi pengetahuan tentang pertolongan kecemasan.  Dalam kegiatan Pasukan Pengakap dan Pandu Puteri,  pelajar turut belajar untuk masak-memasak . Pengetahuan dan pengalaman ini tidak dapat ditimba daripada buku teks. Sebagai insan yang sempurna pelajar tidak boleh  bergantung pada pencapaian akademik sahaja. Pengalaman  dan kemahiran  ini dapat mematangkan fikiran pelajar itu. 

Badan beruniform juga dapat mewujudkan kerjasama antara pelajar yang berlainan bangsa. Semasa menjalankan kegiatan, pelajar yang berlainan bangsa dapat bertoleransi, tolong-menolong dan bahu-membahu untuk menjayakan sesuatu program, bagai hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ahli pasukan beruniform bukan sahaja menjalani aktiviti di dalam sekolah tetapi juga dalam  gabungan beberapa buah sekolah di peringkat daerah, negeri, kebangsaan malah antarabangsa. Anggota badan beruniform berpeluang berinteraksi dengan anggota dari sekolah lain bahkan negeri lain sehingga terjalinlah hubungan mesra antara generasi muda yang berbezaan latar belakang. Kerjasama mereka akan mencambahkan benih perpaduan, integrasi nasional dan nasionalisme dalam sanubari generasi muda kita sehingga merealisasikan 1 Malaysia. 

Bukan itu sahaja, pelajar dapat menentukan kerjaya masa depan mereka  melalui kegiatan badan beruniform. Hal ini terjadi demikian kerana setelah menyertai kegiatan pasukan pakaian seragam,  mereka dapat mencungkil bakat mereka dan minat mereka dalam bidang tertentu.  Tamsilnya, anggota Persatuan Bulan Sabit Merah dan Persatuan St John Ambulans lazimnya berminat menjadi doktor, jururawat dan pegawai kesihatan apabila dewasa kelak.  Anggota Kadet Polis berpeluang besar untuk diterima dalam pasukan Polis Diraja Malaysia kerana sejak di bangku sekolah mereka telah menjalani pelbagai latihan ala polis di sekolah. Ternyata,  anggota badan beruniform dapat menentukan hala tuju kerjaya mereka sebelum melangkah ke alam pekerjaan. 

Secara tuntasnya, kegiatan badan beruniform berupaya melahirkan modal insan yang berkualiti, iaitu berdisiplin, beramanah, berketerampilan, bekerjasama, bertanggungjawab serta bersemangat kental dan waja diri. Untuk mencapai pembangunan fizikal dan mental negara, generasi yang berjati diri dan berwawasan merupakan  elemen yang tidak ternilai seperti peribahasa “pemuda harapan bangsa, pemudi srikandi negara”.

Sumber

TANGGUNGJAWAB MURID TERHADAP GURUNYA

BAGAIMANA besarnya tanggungjawab guru terhadap murid, begitu jugalah besarnya tanggungjawab murid terhadap gurunya. Jika tidak ada guru, maka tidak ada murid. Guru juga seperti ibu bapa yang patut dihormati dan dipatuhi segala ajarannya yang baik. Jika di rumah anda harus menurut segala perintah dan ajaran ibu bapa dengan taat, tetapi di sekolah anda harus pula mentaati guru dan segala ajarannya harus disematkan di hati. 


Seorang murid harus menghormati bantuan gurunya untuk membimbing mereka ke jalan yang diredhai Allah SWT untuk menuntut ilmu demi bekalan hidup mereka. 

Jangan sekali-kali membantah atau mencela guru kerana guru adalah merupakan orang yang sentiasa membimbing anda untuk mencapai cita-cita. 

Antara Adab-adab Murid Terhadap Gurunya
 1. Memberi hormat ketika guru masuk ke kelas dengan memberi salam kepada guru kelas anda. Jika guru terdahulu memberi salam hendaklah segera dijawab. 
 2. Tunjukkan muka yang manis ketika menyambut guru masuk ke bilik darjah anda. 
 3. Perhatikan guru anda dengan tenang dan mula membuka buku untuk pelajaran hari itu jika diperintahkan oleh guru. 
 4. Tumpukan perhatian ketika guru mengajar. Jika kurang faham bolehlah bertanya kepada guru anda dengan sopan. 
 5. Catatkan apa yang disampaikan oleh guru jika dia menyuruh anda berbuat demikian. 
 6. Jangan berkata-kata atau berbual dengan rakan-rakan ketika guru sedang mengajar. 
 7. Tumpukan perhatian sepenuhnya ketika guru sedang memberi penerangan. Sematkan di hati anda apa yang diajarkan ketika itu. 
 8. Ucapkan terima kasih kepada guru anda sebaik sahaja guru itu selesai mengajar.
Seorang murid harus peka dengan apa yang disampaikan oleh guru mereka, dengan cara ini anda akan dapat menumpukan perhatian terhadap pelajaran anda. Anda jangan menyalahkan guru anda jika anda kurang faham apa yang diajari oleh guru anda, sebaiknya anda harus banyak bertanya dari banyak merungut untuk mendapatkan kefahaman. 

Jika anda ingin menjadi seorang murid / pelajar yang berjaya, anda harus berusaha sendiri untuk mencapai kejayaan itu, jangan cuma berharap pada guru sahaja. Guru hanya boleh mengajar untuk menyampaikan ilmu, sedangkan anda adalah seorang murid yang harus tahu membuat sesuatu untuk mencapai kejayaan itu. 

Usaha anda untuk menjadi murid yang berjaya adalah lebih bererti dari hanya mendengar guru mengajar sedangkan anda tidak tahu bagaimana untuk memanfaatkan pelajaran itu.
Kejayaan seorang pelajar itu bergantung kepada kegigihannya untuk mencapai kejayaan, tanpa mengharap pertolongan orang lain untuk menjayakan diri sendiri. 

Seorang murid harus menghormati gurunya sebagaimana dia menghormati ibu bapanya juga. Rasa hormat kepada guru membuatkan anda dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan sudah tentu lebih keberkatan ilmu yang anda pelajari itu. Di samping berusaha anda harus berdoa, agar segala usaha anda itu akan beroleh kejayaan cemerlang. 

INGAT!!! Seorang pelajar itu adalah bakal pemimpin masa hadapan, oleh itu tidak ada sebab anda tidak mahu berusaha untuk terus mencapai kejayaan. Kerana mundur atau majunya sesebuah negara itu bergantung kepada para belia dan remajanya yang rajin berusaha untuk mencapai kejayaan.

Sumber:  Kalam Abu Musaddad

28 February 2015

SAMBUTAN KEPUTERAAN JUNJUNGAN BESAR NABI MUHAMMAD SAW 1436H/2015M

Pada pagi Sabtu 28 Feb 2015 SMKTK telah mengadakan majlis Sambutan Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Salah satu acara yang ditunggu ialah Forum Perdana Maulidurrasul. Ahli panel forum ialah Ustaz Hj Mohd. Salleh b Sees, Pegawai Penggerak Sakinah DUN Benut dan Tuan Imam Muhammad Sunhaji b. Hj. Selamat, Pegawai Penggerak Sakinah DUN Pekan Nanas. Manakala Ustaz Omar b. Maidin bertugas sebagai moderator forum tersebut.

Pengisian forum:
 1. Peranan dan amalan ibu bapa untuk kejayaan anak-anak.
 2. Solat yang sempurna kunci kejayaan dalam peperiksaan.
 3. Peranan guru dan persiapan pelajar menghadapi peperiksaan.
 4. Peranan pelajar kepada kedua ibu bapa dan guru.

Sebelum itu murid-murid dan guru-guru berarak sambil berselawat mengelilingi sekolah. Selepas berarak semua dijamu dengan hidangan nasi beriani.

"PERPADUAN NADI TRANSFORMASI NEGARA"


 

 


26 February 2015

KEJOHANAN OLAHRAGA KE-42 TAHUN 2015

Kejohanan Olahraga Ke-42 SMKTK berlangsung pada pagi Khamis 26 Februari 2015. Kejohanan bermula pada pukul 8.00 pagi dengan perbarisan rumah-rumah sukan masuk padang. Rumah Biru mendahului perbarisan yang diikuti oleh Rumah Hijau, dan seterusnya Rumah Kuning dan diakhiri oleh Rumah Merah.

Acara 100 meter semua kategori dimulakan sebagai pembuka kejohanan yang berlangsung meriah. Selepas itu acara lompat tinggi yang kemudian dIdikuti acara 200 meter. Acara akhir ialah acara lari berganti-ganti 4 X 100 meter. Sebelum itu iaitu pada hari Selasa dan Rabu telah dijalankan acara pra kejohanan semua kategori seperti lontar peluru, lari 400 meter, lari 4 X 400 meter dan lari 1500 meter.

Kami mengucapkan tahniah kepada Rumah Biru yang menjadi johan keseluruhan pada tahun ini. Tahniah!!! Kami juga mengucapkan tahniah kepada atlet-atlet rumah lain yang menunjukkan semangat bertanding yang tinggi.

Keputusan Kejohahanan Olahraga Ke-42 SMKTK 2015:
 • JOHAN - RUMAH BIRU
 • NAIB JOHAN  - RUMAH KUNING
 • KETIGA - RUMAH MERAH
 • KEEMPAT - RUMAH HIJAU